Affärssystem för avfall och återvinning

 • -

  Enwis är det enda fullständigt integrerade verksamhetssystemet för avfall & återvinningsbranschen

  Microsoft Dynamics NAV

  Enwis möjliggör kartläggning av alla affärstransaktioner som är typiska för avfallshantering och återvinningsbranschen och är helt integrerad i Microsoft Dynamics NAV. SRV återvinning säger att med Enwis från NAB Solutions, det enda fullt integrerade systemstödet för avfalls- och återvinningsbranschen, har SRV återvinning fått mycket säkrare affärsprocesser.

 • -

  Helintegrerad affärssystemlösning för avfall och återvinning från Fellowmind

  Microsoft Dynamics 365

  Avfalls- och återvinningsbranschen har utmaningar som ställer stora krav på systemstödet. Fellowmind erbjuder en lösning som tillåter branschen att fortsätta fokusera på sin huvuduppgift – att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle.

  Lösningen drar nytta av styrkorna i Microsoft Dynamics 365 och kompletterar dem med branschspecifika funktioner som miljöorder, containerhantering, deponi- och miljöskattehantering, m.m.

© 2023 Branschlösningar