Affärssystem för bygg, konstruktion, entreprenad och anläggning

 • -

  En helhetslösning i molnet för Bygg och Entreprenad – för smartare hantverksbeslut

  Visma.net & Hantverksdata

  Vi på Cloud Connection har kombinerat två av marknadens starkaste system för företag inom bygg och entreprenad. Med en sömlös integration mellan Visma.net och Hantverksdata Entré kan vi leverera en kraftfull helhetslösning för just er bransch.

  Entré hanterar allt från projektuppföljning och tidredovisning till ÄTA, SVA, lyft/betalplan, ROT/RUT, material och arbetsorder. Visma.net automatiserar er bokföring.

 • -

  Bygg- och Entreprenadföretag med behov av projektuppföljning

  Visma Business

  Vi på Cloud Connection har gedigen kunskap om behoven för bygg- och entreprenadbranschen. Vi erbjuder en kompetent total affärssystemslösning för byggföretag där både initial investering och förvaltningskostnad ligger långt under vad liknande system kostar.

  Lösningen har funktioner för vinstavräkning, projektrapportering utifrån projektkalkyler, projektprognoser, ÄTA-hantering med automatisk vidarefakturering samt avvikelsehantering. Vi har även byggt en integration mot SmartDok för mobil tidredovisning, byggdagbok, KMA/dokumentation, maskin och material m.m. Självklart får du även ett komplett underlag för lön- och fakturering.

 • -

  4PS Construct kombinerar ekonomisystem och branschfunktionalitet i en av Europas ledande systemlösningar för företag inom bygg, installation och service

  4PS Construct

  Fellowmind är nordisk partner och återförsäljare av 4PS Construct, en skalbar lösning byggt på Microsoft Dynamics 365 som kombinerar ett fullvärdigt ekonomisystem med branschspecifik funktionalitet. En lösning som ger alla projektstyrda byggbolag full operativ och finansiell kontroll över sina projekt. Som enkelt går att anpassa efter era behov och som dessutom går att växa med på ett kostnadseffektivt sätt. Projekt och Service är centrala delar i lösningen, med kompletterande funktionalitet inom allt från ekonomi, HR, och betalningar, till kalkyler, kontrakt och projektuppföljning.

 • -

  Projektorienterad tillverkning är en komplex verksamhet som behöver ett okomplicerat stöd!

  NetSuite

  NetSuites lösning för projektorienterad tillverkning ger en tydlig överblick av projektets färdigställande och lönsamhet samtidigt som projektledaren erhåller full kontroll över projektets resurser. Lösningen hanterar

  • tillverkning och distribution i multipla bolag över flera lagerställen
  • sub-projekt, resurser, schemaläggning, milestones
  • kundsupport samt service/eftermarknad
  Vi hjälper er till ökad lönsamhet och tillväxt med världens främsta affärssvit i molnet.

 • -

  Den kompletta affärssystem-lösningen för entreprenadbolaget

  Microsoft Dynamics NAV

  Baserat på flerårig erfarenhet inom branschen levererar Navcite en värdeskapande lösning till företag inom bygg och anläggning.
  Lösningen bygger på mobila lösningar runt affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och hanterar effektivt arbetsorder och projektadministration med budget, betalningsplaner, fakturaunderlag/fakturering, tidsredovisning, leverantörsfakturor, ÄTOR, samt ROT.

© 2023 Branschlösningar