Affärssystem för parti- och agenturhandel

 • -

  Supply Excellence – Värdeskapande vägval

  Microsoft Dynamics AX

  Förädling. Det kan handla om att förflytta en råvara genom ett antal värdeskapande steg närmare slutkunden. Det som inte bidrar till värdeökningen ska minimeras. I en allt mer integrerad värld som ständigt höjer kraven på leveransprecision och flexibilitet, måste företagen möjliggöra informationsutbyte och säkerställa att rätt information och varor finns tillgängliga vid rätt tillfälle. Här krävs djup förståelse för denna speciella affärslogik.

 • -

  Uppnå snabb affärsnytta med en färdig lösning för handel och grossist

  Microsoft Dynamics NAV

  Med över 50 kunder inom handel och grossist som använder Microsoft Dynamics NAV, så är detta en av våra viktigaste branscher. CGI erbjuder ihop med en lång branschkunskap en färdig konfigurerad lösning, med fördefinierade processer. Vår metodik möjliggör en snabb implementering.

 • -

  Minska kostnaderna och öka er kundcentricitet med NetSuite!

  NetSuite

  Med NetSuite kan ni bygga medvetenhet på de marknader du verkar, ni minskar lagerkostnaderna och ledtiderna, ni ökar effektiviteten och etablerar partnerskap med era leverantörer.
  En WMS lösning är självklar, här erbjuds mervärde som kundsupport, garantihantering, containerplanering, marknadsautomation och Up-sell. Det innebär ökade marginaler och att ägarnas krav på lönsamhet uppfylls.

© 2023 Branschlösningar