Affärssystem och CRM-lösningar för medlemsorganisationer

 • -

  Ett komplett verksamhetssystem för medlems- och hjälporganisationer

  CRM

  För Röda Korsets del är effektiv relationshantering verksamhetskritisk. Medlemmar, givare, testamenten och frivilligarbetare knyts samman med Dynamics CRM, AX, BizTalk, SharePoint och BI från Microsoft. Som givarorganisation måste Röda Korset dessutom uppvisa full spårbarhet för alla transaktioner, såväl ekonomiska som relationskontakter. Detta möjliggörs genom denna unika helhetslösning byggd på Microsoft plattform.

 • -

  Softronics branschlösning för bättre medlemshantering

  CRM

  Softronic har utvecklat en modern lösning som är anpassad för Fackförbund, Medlems- och intresseorganisationer med stödfunktioner för att administrera medlemmar, kurser, avtal, kommunikation och marknadsföring mm. En kraftfull och flexibel aviseringslösning ingår likaså portal för interaktion med medlemmar och ombudsmän.

© 2023 Branschlösningar