Affärssystem och lösningar för abonnemangsbranschen

  • -

    NetSuite för abonnemangsdrivna företag!

    NetSuite

    I NetSuite och Suitespot’s lösning för abonnemangsdrivna bolag hanterar ni allt från första kontakt till återkommande abonnemang med indexjusteringar och kundsupport. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare. Det ger er överblickbarhet över era kostnader, erbjuder strömlinjeformad och uppföljningsbar intäktsredovisning och allt är integrerat med redovisningen.

© 2023 Branschlösningar