Affärssystem för livsmedelsindustrin

  • -

    Affärslösning för livsmedelsföretag

    Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware

    Spårbarhet, recept, närings- och innehållsdeklarationer, bäst-före-datum, kvalitetskontroll, snabb orderläggning, EDI, SSCC, produktionsplanering, konsignationslager, bonus och reklamationer är bara några av de saker som livsmedelsföretag måste hantera. Softronics systemlösning som bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware hanterar detta och mycket annat.

© 2022 Branschlösningar