Affärssystem för livsmedelsindustrin

 • -

  Bison är affärssystemet för dig som arbetar inom färskvarubranschen

  Bison

  Vi på Fellowmind har djup branschkunskap efter att i många år jobbat med ledande aktörer inom färskvaror. Vårt affärssystem Bison är utvecklat för att stödja de viktigaste och mest kritiska affärsprocesserna för branschen. Om du jobbar med färskvaror behöver ditt affärssystem ha en hög driftsäkerhet samt kunna hantera stora transaktionsmängder och snabba flöden. Dessutom ska det vara enkelt att utveckla och anpassa systemet för att stödja en verksamhet i ständig förbättring.

  Dessutom måste du enkelt kunna hantera kvalitetskontroll, spårbarhet och partihantering, speciella prismodeller, avräkning samt pall- och returhantering. Vi vet vad som är viktigt för dig idag och vad du behöver göra för att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

 • -

  Affärslösning för livsmedelsföretag

  Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware

  Spårbarhet, recept, närings- och innehållsdeklarationer, bäst-före-datum, kvalitetskontroll, snabb orderläggning, EDI, SSCC, produktionsplanering, konsignationslager, bonus och reklamationer är bara några av de saker som livsmedelsföretag måste hantera. Softronics systemlösning som bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware hanterar detta och mycket annat.

 • -

  Vi har byggt en lösning i Visma för livsmedelsbranschen med stöd för inköp, produktion och försäljning

  Visma, SPÅRA och MobilLager 2.0

  Vi på Cloud Connection förstår de unika behoven inom livsmedelsindustrin. Vi har därför, tillsammans med våra kunder, tagit fram en lösning specifikt för branschen.

  Med vår produkt SPÅRA får du full kontroll på din batch- och partihantering samtidigt som du kan sköta dina inleveranser, produktion och utleveranser direkt från systemet. Tjänsten sköter även rapporteringen till berörda myndigheter helt automatiskt.

  För ytterligare effektivisering kan du välja att koppla på vår mobila handdatorlösning MobilLager 2.0. I verktyget kan du sköta godsmottagning, märkning, plock samt inventering.

© 2024 Branschlösningar