Affärssystem för livsmedelsindustrin

 • -

  Bison är affärssystemet för dig som arbetar inom färskvarubranschen

  Bison

  Vi på Fellowmind har djup branschkunskap efter att i många år jobbat med ledande aktörer inom färskvaror. Vårt affärssystem Bison är utvecklat för att stödja de viktigaste och mest kritiska affärsprocesserna för branschen. Om du jobbar med färskvaror behöver ditt affärssystem ha en hög driftsäkerhet samt kunna hantera stora transaktionsmängder och snabba flöden. Dessutom ska det vara enkelt att utveckla och anpassa systemet för att stödja en verksamhet i ständig förbättring.

  Dessutom måste du enkelt kunna hantera kvalitetskontroll, spårbarhet och partihantering, speciella prismodeller, avräkning samt pall- och returhantering. Vi vet vad som är viktigt för dig idag och vad du behöver göra för att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

 • -

  Affärslösning för livsmedelsföretag

  Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware

  Spårbarhet, recept, närings- och innehållsdeklarationer, bäst-före-datum, kvalitetskontroll, snabb orderläggning, EDI, SSCC, produktionsplanering, konsignationslager, bonus och reklamationer är bara några av de saker som livsmedelsföretag måste hantera. Softronics systemlösning som bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och SI Foodware hanterar detta och mycket annat.

© 2022 Branschlösningar