Affärssystem för metallvaruindustrin

 • -

  Optimera din produktionsplanering med Dynamics 365 & CGI

  Microsoft Dynamics 365

  Är ni i behov av att koppla era inköps- och försäljningsprocesser mot logistik, produktion och lagerstyrning för att få genomlysning och styrning i er supply chain? Inbegriper era produktionsförutsättningar dessutom detaljstyrda leveransplaner och efterfrågan, där flaskhalsresurser och begränsad och/eller obegränsad kapacitet tillhör er vardag? Microsoft Dynamics 365 ger er förutsättningarna för att möta dessa utmaningar på ett effektivt och optimalt sätt.

  CGI:s expertis och branscherfarenhet i kombination med djup kunskap och erfarenhet av Dynamics 365 gör att vi kan leverera strategier och ett affärssystem som stödjer alla era processer som behövs för att förändra er verksamhet och bli branschledare.

 • -

  Ett affärssystem som är lika hemma i metallvaruindustrin som du

  Microsoft Dynamics NAV

  Evry (fd SYSteam) vet vad metallvaruindustrin kräver och vi har verktygen och lösningen som bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics AX som möter dessa behov. Tillsammans kan vi skapa den arbetsmiljö där produktivitet och effektivitet bidrar till att utveckla verksamheten och vinna konkurrensfördelar.

© 2023 Branschlösningar