Lösningar för dokumenthantering

  • -

    En lösning för avancerad dokumenthantering i CRM

    SharePoint 2013/SharePoint Online

    Denna lösning möjliggör att arbeta med avancerad dokumenthantering i CRM och i ett utökat säljteam där alla medarbetare inte har tillgång till CRM. Lösningen bygger på att sy ihop SharePoint 2013/SharePoint Onlines starka dokumenthanteringsegenskaper med relevanta entiteter i CRM, t.ex. affärsmöjligheter eller kunder.

© 2023 Branschlösningar